Profesionální technická kontrola a měření emisí výfukových plynů

Nabízíme vám služby v oblasti provádění technických prohlídek, kontrol a měření emisí silničních motorových vozidel.

Provádíme celkovou kontrolu s měřením emisí výfukových plynů v souladu se zákonnými požadavky a taky aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí.

Technické kontroly a měření emisí výfukových plynů jsou pro osobní automobily povinné zákonem každé 2 roky, u nových vozidel se první kontrola provádí po 4 letech.

Pravidelnou kontrolou vašeho automobilu lze zabránit nehodám a taky předcházet nákladným opravám a pokutám.

Kontrola každé 2 roky

Zajistíme technickou kontrolu a kdykoli během roku také měření emisí. Zákon zde stanoví dvouletý interval. Nejprve se provádí měření emisí výfukových plynů. Účelem je změřit emise vašeho vozidla, aby se zjistilo, zda se pohybují v zákonem stanoveném limitu. Poté následuje celková kontrola vašeho vozu z hlediska bezpečnosti nezávislým odborníkem a přidělení příslušné nálepky.